दाटली नीज या दिशातूनी, पाडसा निजतोस ना रे…

गाणे गायला आवडत जरी असले तरी त्यातले संपूर्ण ज्ञान नसले कि होते फजिती! मागे बायकोच्या डोहाळ जेवणाच्या कार्यक्रमात खास अंगाई गीत गाण्यासाठी आईने तिच्या मैत्रिणीला बोलावले होते. उत्साही मला सुद्धा ‘नीज माझ्या नंदलाला’ गायचा मोह आवरता आला नाही… त्याच उत्साहात पुढे ‘तरुण आहे रात्र अजूनि’ हे गायला सुरवात करणार तेवढ्यात आईच्या मैत्रिणीने हटकले, अरेsss हे कुठले गाणे गातोय! …ओहो खरेतर शब्दातून समजते गाणे कोणत्या धाटणीचे आहे पण चाल अशी काही आहे की ते अंगाई गीतच वाटायचे. समजूनही न उमजणे यालाच म्हणत असावे… 🙂

तेव्हा ठरवले कि त्याच चालीत अंगाई गीताला साजेसे बोल बसवायचे. दोन कडवी जमल्या असे वाटते. पहिल्या दोन ओरिजिनल व नंतरच्या बनवलेल्या. आणि हो… याचा एक फायदा आहे – ‘एका दगडात दोन पक्षी’. कसे काय?? एकाला जागायला तर दुसऱ्याला झोपायला. आता कोणासाठी ते तुम्ही ठरवा 😉


तरुण आहे रात्र अजूनि, राजसा निजलास का रे
एवढयातच त्या कुशीवर, तू असा वळलास का रे

अजूनही विझल्या न गगनी, तारकांच्या दीपमाळा
अजून मी विझले कुठे रे, हाय तू विझलास का रे


दाटली नीज या दिशातूनी, पाडसा निजतोस ना रे
दूर त्या तिमिरात चंद्र, बघ कसा निजतो आहे रे…

परतुनी पक्षी नभातुनी, घरट्याची ओढ त्यांना
मंद वारा त्या किनारी, बघ कसा विसावला रे…


शंकर महादेवन यांच्या आवाजातील गाणे खालील दुव्यावर ऐका

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s